หลักสูตรอบรม
The Big Blue Ocean รุ่นที่ 1

รับสมัครถึง 7 ส.ค. เท่านั้น
(จำนวนจำกัด)

หลักสูตรอบรม Digital Transformation 12 สัปดาห์
หลักสูตรที่จะเตรียมพร้อมผู้บริหารให้พร้อมนำองค์กร
สู่ยุคดิจิทัลผ่านการเรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์และประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เริ่มอบรม

10 กันยายน -17 ธันวาคม 2565

(ทุกวันเสาร์ 10.00-17.00 น.)

สถานที่อบรม

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรอบรม

120,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  • เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ SME ขนาดกลาง (รายได้ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่
  • อายุ 25 – 50 ปี
  • สนใจด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร หรือธุรกิจ
ใบสมัคร BBO รุ่นที่ 1
ข้อมูลส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์
โทร: 081-994-9000
คุณปิตินันท์ ปัญญาศรีวินิจ
โทร: 083-719-4157
คุณภัทรฤทัย ธนมนขจรภัทร
โทร: 094-632-4263
contact@bigblueocean.co
2022. Bigblueocean All rights reserve