Digital Leadership Experience

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้นำองค์กรในระดับแนวหน้า

Digital Trend and Tools Update

อัปเดตเทรนด์และเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ

Global Tech Company Visit

เยี่ยมชมการจัดการของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและย่านนวัตกรรมชั้นนำของเอเชีย

Transformation Capstone Project

เรียนรู้การวางแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นใน Workshop

ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการช่วยผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

สนใจสมัคร BBO รุ่น 3

Exclusive Experience Learning from Business Leader and Digital Guru

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร และดิจิทัลกูรูระดับประเทศ

Networking Beyond the Classroom

โอกาสได้รู้จักนักธุรกิจชั้นนำร่วมชั้น รุ่นพี่ BBO และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกคลาสเรียน

Transform through Knowledge Sharing & Capstone Project

เรียนรู้ผ่านการทำTransformation Project กับเพื่อนร่วมรุ่น

SPEAKERS

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 20 ราย

1/1
COURSE

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน

Leadership in Digital Era

เทคนิคและประสบการณ์การเป็นผู้นำในการขยายองค์กรในแต่ละขั้นในยุคดิจิทัล

Reimagine Digital Transformation

มุมมองใหม่ในการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่าน Digital Transformation ปรับอย่างไรให้มากกว่าแค่ได้เปลี่ยน

Innovation Creation and Management

ทำอย่างไรจึงเกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และบริหารโครงการนวัตกรรมอย่างไร

Transformation Towards Sustainability

นำดิจิทัลมาช่วยอย่างไรให้องค์กร ทั้งยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้น

Process Optimization & Automated Operation

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และลดต้นทุนผ่านระบบอัตโนมัติอย่างไร

Building Digital Capability, Team & Talent

สร้างทีมและเสริมความพร้อมด้านดิจิทัลให้องค์กรอย่างไร

Digital Marketing Strategies for Emerging Social Trend

วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในเทรนด์โซเชียลปัจจุบัน

Storytelling and Brand Creation

เล่าเรื่องอย่างไรให้โดนใจลูกค้า และเพิ่มมูลค่าแบรนด์

Download รายละเอียดหลักสูตร !!

ร่วมเป็นสมาชิก BBO รุ่น 3 กับเพื่อนผู้นำอีก 50 ราย

สนใจสมัคร BBO รุ่น 3

เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ผู้บริหารที่ต้องการเตรียมพร้อมองค์กร สู่อนาคต

ผู้นำที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ตารางเรียน รุ่นที่ 3

วัน/เวลาเรียน

ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 - 18.30 น.

จำนวนครั้ง

13 ครั้ง

สถานที่

โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

ตารางกิจกรรม
วันเข้าอบรม

30 สิงหาคม 6, 13, 27 กันยายน 11, 25 ตุลาคม 1, 8, 22 พฤศจิกายน

ศึกษาดูงานในประเทศ

20 - 21 กันยายน 4 ตุลาคม

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

16 - 20 ตุลาคม

พิธีปิดโครงการ

29 พฤศจิกายน

กิจกรรม

Learning Session with Business Leader & Digital Guru

นำเสนอโครงการ และ Executive Dinner

Capstone Project

ประยุกต์ใช้ความรู้ทำโครงการร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจร่วมรุ่น

Field Trip To Tech Company & Regional Innovation Hub

ดูการทำงานของบริษัทเทคฯชั้นนำ และศูนย์นวัตกรรมล้ำสมัย

Networking with BBL Executive

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ

PRICING

หลักสูตร Digital Transformation จากธนาคารกรุงเทพ

PRICING

139,000 ฿