ผู้นำต้องรู้ 3 ปัจจัยง่ายๆ ในการเปลี่ยนองค์กรผ่าน Digital Transformation

Transformation
Digital Talent

3Factor.jpg

ปัจจุบันโลกาภิวัฒน์ทำให้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบนโลกจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกและอาจกระทบข้ามอุตสาหกรรมด้วย ตัวกระตุ้นของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะผู้คนเชื่อมโยงกันบนดิจิทัล นี่จึงเป็นความท้าทายของผู้นำองค์กรที่จะปรับตัวอย่างไรให้ตามกระแสโลกาภิวัฒน์และพาองค์กรเติบโตต่อไปได้

องค์กรทั่วโลกกำลังหันมาใช้ดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเป็นช่องทางสร้างรายได้ และเปลี่ยนการทำงานมาอยู่บนดิจิทัลมากขึ้น สรุปประเด็นความรู้จากคุณพชร อารยะการกุล CEO บริษัท Bluebik Group ที่ได้มาถ่ายทอดสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องโฟกัสหากต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่าน Digital Transformation ในหลักสูตร The Big Blue Ocean รุ่นที่ 2 โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้

1) Digital Ecosystem เลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถสร้าง Ecosystem ให้กับองค์กร เทคโนโลยีที่กำลังน่าสนใจในปี 2023 คือ AI ที่มีการพัฒนาก้าวล้ำมากขึ้นทุกวัน ผู้นำต้องรู้ว่า AI สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเอามาปรับใช้กับธุรกิจและรู้เท่าทันภัยอันตรายที่มาพร้อมกับ AI

2) Digital Immunity and Trust ภัยหลากหลายรูปแบบบนโลกดิจิทัลอาจเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ ผลของมันอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักไปจนถึงศูนย์เสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า ผู้นำจึงต้องติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยด้านความปลอดภัยโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ อัพเดตระบบสม่ำเสมอ สำรองเก็บข้อมูลสำคัญ ตลอดจนจัดเตรียมมาตรการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์

3) Sustainability Technologies ทั่วโลกได้หยิบยกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในพันธกิจที่องค์กรต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันองค์กรใหญ่หลายแห่งให้ความสำคัญและลงทุนจำนวนมากกับเทคโนโลยีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมโดยมองเป็นแผนระยะยาว แม้ว่าองค์กรขนาดเล็กบางแห่งอาจจะยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น เชื่อได้เลยว่าการลงทุนเทคโนโลยีที่ปรับใช้กับสิ่งนี้ได้จะเป็นการเลือกที่คุ้มค่า และสามารถนำความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดเด่นทางการแข่งขันในตลาดได้อีกด้วย หรือแม้แต่การเลือก 3rd party ที่มีภาพลักษณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน

Big blue's logo
ติดต่อเรา

contact@bigblueocean.co


©2024 Bigblueocean All rights reserved